Kader, önceden belirlenen ve hiçbir şekilde değişmeyecek bir biçimde düzenlenen olağan üstü güç olarak bilinir. Mukadderat veya yazgı olarak da bilinir ve ezeli takdirdir. Kader dediğimiz kavram biden fazla farklı dinde ve felsefi akımda da önemli bir yer tutuyor.

Kader Nedir?

Kader Nedir?

Bu yazdığımız makalede belli başlı bazı felsefi ve dinlerin akımlarını kader görüşlerini ele aldık.

 

İslam Dininde (Kader) ;
Kader, İslam dininde, ezelden gelen ebediyete kadar şer ve hayır (iyi ve kötü) her türlü meydana gelecek hisselerin (olayların) Allah katında malum görülmesidir.

Allah katında ehli-sünnete göre kadere inanmamız imanın şartlarından biridir. Buna göre kadere ve önceden yazılmış olan yazgıları yaşadığımıza inanmayanlar İslam dininden çıkmış olurlar.

 

Musevilikte (Kader) ;
Bu dinde insanların kader inancı birazcık değişiktir diğer dinlere göre değişiklikler gösterir. Musevilikte insanların kader inancı şu şekildedir; insanların kaderi doğmadan önce değil doğduktan sonra yıllık olarak yaptığınız şeye göre yazılır. Bu yıl iyi şeyler yaptıysanız sevap işlediyseniz diğer yıl kaderiniz bir yıl boyunca iyiliklerle dolu yazılır. Bu dine göre 10 yıl boyunca yapılan o yıl içindeki tüm yapılmış hatalar yanlış davranışlar gözden geçirilir ve af dilenir ama bu hatalar için af dilemek yetmez kime hata yaptıysa gidip özür diler helalleşir sonra Allah katında da günahlarınız af olmuş olur. Allaha karşı işlediğiniz günahlar içinse af dilediğiniz zaman onun tarafından affedilmiş olursunuz.

 

Mistisizmde (Kader) ;
Yanlış bilinen ve bilindiği şekliyle de kader insanların hayatını belirleyen gibi kavramların başında gelmektedir. Kader bildiğiniz şekilde ilahi takdir anlamında kullanılır. İlahi takdir anlamında kullanılsa da aslında kaza kavramının karşılığı da olarak görülür. Kader; öncede bilinen manasında, insanların sadece sınırlı bir alanda kazanacağı ve buradaki kullanımıyla olağan üstü bir tanrı niteliği taşır.

Kaza; takdir etmek demektir, kader ise olacakları önceden bilmektir. İnsanoğlu hayatında şartlarla çevrilidir ve şartlarla beraber günlük normal hayatını yaşarken ve geleceğini de yönlendirme gayreti içerisindedir. Kazanın kavramı, insanların hayatındaki önemi veya inanmasının, hayatını biçimlendiren, hiçbir şekilde tartışmasız bir noktadır. Kaza kavramı var denilirse yokluğu, yok denilirse varlığı dile gelir. İnsanların mutlaka bir şeylere inancı vardır inandıkları şeylere göre hayatlarına yön verirler.

Kader; sözlükteki anlamı
1- Bir bayan ismi.
2- Kaçınılmaz kötü talih.
3- Yazgı, alınyazısı.
4- İman esasından, Allah’ın tüm yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli, alın yazısı ve takdirdir.

Duanın Nuru Üzerinize Olsun..

Medyum Demirhan