Parapsikolji

Ruh Nedir?

Ruh Nedir? Ruh, felsefe ve dinde insan varlığının özü olarak tanımlanmaktadır. Birçok kültürde insan varlığının cismi olmayan kısmı ruh ile özdeş tutulmakta ve tüm canlılar ruhlara dayandırılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ruh ve beden birbirlerini tamamlayan olgular olmaktadır. Genel olarak açıklamak gerekirse insan ruh ve bedenden oluşan bir canlıdır. Ölümde bedenin hareketsizleşmesi de ruhun bedenden ayrılması olarak açıklanmaktadır. Bu yüzden ruh bedene duyguları hissettiren maneviyattır. Ruhun tanımı dinden dine kültürden kültüre değişmekle birlikte her şeyin madde olduğunu savunan maddecilik ruhun varlığını reddetmektedir. Ancak bunun yanında pek çok felsefe ve dinde ruh yer almaktadır. Ruh ve beden birbirini tamamlayan insanın iki yarısı olarak kabul edilmektedir.

Ruh Nedir?

Ruh Nedir?

Ruhsuz bir beden ölü olarak kabul edilmekle birlikte bedensiz bir ruh da mümkün değildir.

Ruhlar nelerdir?

 • Bitkisel ruh: canlılar tarafından gerçekleştirilen canlılık işlevlerini kapsar. Büyüme, beslenme, üreme gibi özellikleri yapan bitkisel ruhtur. Büyüme hayat boyu devam eden bir olgu değildir. Özellikle insanlarda belirli yaşlara kadar devam etmektedir. Beslenme ölene kadar devam etmektedir.
 • Hayvani ruh: İstemli olan hareketlerin yapılmasını sağlayan bu ruhtur. Buna “can” da denmektedir.
 • İnsani ruh: insanda başka olan ruhlardan biri de insani ruhtur. Genellikle ruh deyince yalnız bu ruh anlaşılmaktadır. Özellikle düşünmek, gülmek, hissetmek, aklı kullanmak gibi eylemleri yapan ruhtur. Beyninize gelen algıları hissetmenizi sağlayan ruh olmadan beden sadece et parçasından ibarettir. Bundandır ki ruh bedeninizi terk ettiğinde bütün işlevlerinizi kaybedersiniz. Ancak bir görüşe göre ruhlar ölümsüz kabul edilmekte ve başka bir bedende can bulduğu söylenmekte ancak farklı bir görüşe göre ise ruhlar da bedenlerle birlikte ölmektedirler.

Felsefe ve dinde ruh kavramı

Ruh kavramı felsefede de Sokrat, Platon, Aristo ve İbni Sina gibi pek çok filozof tarafından tanımlanmış ve değişik yorumlar getirilmiştir. Sokrat ve Platon’un ruh ölümsüzdür görüşlerine karşı çıkan Aristo farklı bir açıdan ruhun ancak bir bedende yaşayabileceğinden ölümlü olamayacağını savunmuştur. Bunun gibi pek çok farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olan ruh kavramı aynı zamanda çok fazla dinde de yorumlanmıştır. Budizm, Hristiyanlık, İslam gibi dinlerde konu edinilen ruh farklı şekillerde tanımlanmıştır. Hristiyanlıkta ölen bedenden ayrılan ruha ceza veya ödül verildiğine inanılmaktadır. İnanışa göre gök katına erişebilen ruhlar cennette ödüllendirilirken, erişemeyen ruhlar cehennemde azap çekmektedirler. İslam’da ise çok fazla ruhtan bahsedilmemekle birlikte ruhun insan bedeni ile var olduğu ve bedenle birlikteliğinin dünya yaşamı süresince olduğu belirtilmektedir.


Kader Nedir?

Kader, önceden belirlenen ve hiçbir şekilde değişmeyecek bir biçimde düzenlenen olağan üstü güç olarak bilinir. Mukadderat veya yazgı olarak da bilinir ve ezeli takdirdir. Kader dediğimiz kavram biden fazla farklı dinde ve felsefi akımda da önemli bir yer tutuyor.

Kader Nedir?

Kader Nedir?

Bu yazdığımız makalede belli başlı bazı felsefi ve dinlerin akımlarını kader görüşlerini ele aldık.

 

İslam Dininde (Kader) ;
Kader, İslam dininde, ezelden gelen ebediyete kadar şer ve hayır (iyi ve kötü) her türlü meydana gelecek hisselerin (olayların) Allah katında malum görülmesidir.

Allah katında ehli-sünnete göre kadere inanmamız imanın şartlarından biridir. Buna göre kadere ve önceden yazılmış olan yazgıları yaşadığımıza inanmayanlar İslam dininden çıkmış olurlar.

 

Musevilikte (Kader) ;
Bu dinde insanların kader inancı birazcık değişiktir diğer dinlere göre değişiklikler gösterir. Musevilikte insanların kader inancı şu şekildedir; insanların kaderi doğmadan önce değil doğduktan sonra yıllık olarak yaptığınız şeye göre yazılır. Bu yıl iyi şeyler yaptıysanız sevap işlediyseniz diğer yıl kaderiniz bir yıl boyunca iyiliklerle dolu yazılır. Bu dine göre 10 yıl boyunca yapılan o yıl içindeki tüm yapılmış hatalar yanlış davranışlar gözden geçirilir ve af dilenir ama bu hatalar için af dilemek yetmez kime hata yaptıysa gidip özür diler helalleşir sonra Allah katında da günahlarınız af olmuş olur. Allaha karşı işlediğiniz günahlar içinse af dilediğiniz zaman onun tarafından affedilmiş olursunuz.

 

Mistisizmde (Kader) ;
Yanlış bilinen ve bilindiği şekliyle de kader insanların hayatını belirleyen gibi kavramların başında gelmektedir. Kader bildiğiniz şekilde ilahi takdir anlamında kullanılır. İlahi takdir anlamında kullanılsa da aslında kaza kavramının karşılığı da olarak görülür. Kader; öncede bilinen manasında, insanların sadece sınırlı bir alanda kazanacağı ve buradaki kullanımıyla olağan üstü bir tanrı niteliği taşır.

Kaza; takdir etmek demektir, kader ise olacakları önceden bilmektir. İnsanoğlu hayatında şartlarla çevrilidir ve şartlarla beraber günlük normal hayatını yaşarken ve geleceğini de yönlendirme gayreti içerisindedir. Kazanın kavramı, insanların hayatındaki önemi veya inanmasının, hayatını biçimlendiren, hiçbir şekilde tartışmasız bir noktadır. Kaza kavramı var denilirse yokluğu, yok denilirse varlığı dile gelir. İnsanların mutlaka bir şeylere inancı vardır inandıkları şeylere göre hayatlarına yön verirler.

Kader; sözlükteki anlamı
1- Bir bayan ismi.
2- Kaçınılmaz kötü talih.
3- Yazgı, alınyazısı.
4- İman esasından, Allah’ın tüm yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli, alın yazısı ve takdirdir.

Duanın Nuru Üzerinize Olsun..

Medyum Demirhan


Parapsikoloji nedir? Ne değildir ?

Parapsikoloji nedir? Ne değildir ? Parapsikoloji genel olarak insanın olağanüstü yetenekleri ve ruhsal gücünün araştırılması ve incelenmesidir. Günümüzde parapsikoloji konusu fazla ilgi çekmemektedir. Bu yüzden parapsikoloji alanında yapılan çalışmalar sınırlıdır.

Sözlük anlamı : Doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama vb. olayları inceleyen ruh bilimidir.

 

Temeli insan ruhundaki bazı manevi mekanizmaların kullanılmasına dayanmaktadır. Yogiler ve medyumlar bu parapsikolojik özelliklere sahip olabilmek için çalışmaktadır. Bu sayede insan ruhunun sahip olduğu manevi mekanizmayı keşfederek telepati ve düşünce okuma gibi özelliklere sahip olabilmektedir.

(continue reading…)


Ünlü Üstad Hocamız Sizlerle

Ünlü Üstad Hocamız Sizlerle , Ünlü Üstad Medyum Hoca Dertlere Şifa Olmaya Geldi. Yüce Yaratıcısının Vesile Kısması Dileğiyle Bundan Böyle Birlikteyiz Hamd Olsun. Bana Her Konuda Çekinmeden Ulaşabilirsiniz..


 • Medyum

  medyum Medyum Hocamıza Gündüz 12:00 ila Gece 00:00 Arasında Ulaşabilirsiniz.
 • Yüce Yaradan Allah C.C. Rızası İçin İnsanlara Yardımcı Olmayı Kendimize Hedef ve Gaye Edindik Hamd Olsun !!

  Aşk Büyüsü

  Aşk Büyüsü İle Sevdiğinize Kavuşun.
  Medyum Demirhan Hoca ; Size Bir Telefon Uzaklığındadır 7/24 İletişim Kurabilirsiniz.
 • Medyum

  Medyum Demirhan Hoca

  Medyum Demirhan Hoca Bir Aile Geleneği Olarak Elli Yılı Geçkin Süredir Havas İlmindeki Üstadlığı İle Müslüman Kardeşlerine Yardımcı Olmaktadır. Anadolu'da Çok İyi Bilinen El Alma Olayı Kendisinin Sülalesinde Yüzyıllar Boyudur Devam Etmekte Babadan Oğula Geçmektedir. Medyum Hocamız Dertli Kardeşlerimizin En Zor Günlerinde Yanlarında Olmakta Kimseye Açamadıkları O İçlerini Kemiren Şer Dertlerinden Hamd Olsun Oları Kurtarmaktadır Medyumlar İçinde Hatrı Sayılır Bir Yere sahip Olan Tevazu Öncüsü Hocamız Sizlerinde Sorunlarını Çözmeye Mutlu Günler Görmenizi Sağlamaya , Yardımcı Olmayı Dualarınız Almayı Düşünen Havas Üstadıdır. Yaptığı Her Tılsım Yüzde Doksanbeş Başarıya Ulaşmış Nadir Medyumlarımızdandır. Derin Hoca.. Medyum Demirhan !!

  Medyumlar

  Büyü Kitabı

  En Etkili Özel Tılsımlar
  El Yazması Kitaplardan Faydalanılarak
  Aile Geleneğinde Olduğu Gibi
  Birebir Kişiye Özel Yapılmaktadır..

  Evlenme Büyüsü
  Evlilik Büyüsü , Evlenme Celbi İle Sizde Mutlu Mesut Yuvanızı Kurun. Mutluğu Kendi Yuvanızda Çoluğunuz Çocuğunuzla Yaşayın.
  Hocamız Özellikle ; Havas İlminde , Papaz Büyüsü , Aşk Büyüsü , Bağlama Büyüsü , Geri Getirme Vefki , Yumurta Büyüsü , Yıldızname , Kısmet Açma Vefklerinde Uzmandır.
 • Medyum Demirhan Hoca
  Sitemap   / medyum  /   medyum  /   Allah C.C Rızası İçin Vesile Olmaktır Amacımız !!! Büyüklerin Duası Üstünüze Olsun.
  Medyum Demirhan Hoca