Parapsikoloji nedir? Ne değildir ? Parapsikoloji genel olarak insanın olağanüstü yetenekleri ve ruhsal gücünün araştırılması ve incelenmesidir. Günümüzde parapsikoloji konusu fazla ilgi çekmemektedir. Bu yüzden parapsikoloji alanında yapılan çalışmalar sınırlıdır.

Sözlük anlamı : Doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama vb. olayları inceleyen ruh bilimidir.

 

Temeli insan ruhundaki bazı manevi mekanizmaların kullanılmasına dayanmaktadır. Yogiler ve medyumlar bu parapsikolojik özelliklere sahip olabilmek için çalışmaktadır. Bu sayede insan ruhunun sahip olduğu manevi mekanizmayı keşfederek telepati ve düşünce okuma gibi özelliklere sahip olabilmektedir.

Parapsikoloji nedir? Ne değildir ?

Parapsikoloji nedir? Ne değildir ?

Parapsikoloji hakkında bilgi verecek olursak ; İnsanların tarihin başlangıcından günümüze kadar ulaştırdığı icat, keşif ve bilgiler insanın merakının bir sonucudur. Parapsikolojinin bilim olarak görülememesinin başlıca sebepleri ise; belirli temel bilimsel metotlara sahip olmaması ve deneylerin tekrarlanmasının zorluğu olarak özetlenebilir. Bu hususu şu örnekle biraz daha açabiliriz: Parapsikolojiye spritüalist felsefesinin kaynak oluşturduğu gözönüne alındığında spiritüel bilgilerde kuşku yaratan zıt fikirlerle karşılaşılır. Örneğin ruhsal varlıklarla temas etmek için düzenlenen toplantılara gelen ruhların sözleri ve anlattıkları samimî olmakla birlikte, daha ziyade keyfî ve kişiseldir. Böyle kişisel anlayışlara dayanan bilgiler, günümüz dünyasında az-çok yükselmiş düşünce seviyesindeki insanları, henüz her noktada tatmin edici bir kapsamda olmayabilir. Çünkü tekâmül seviyesi düşük ruhlarda, henüz yeteri kadar âlemleri kapsayan bilgiler gelişmemiştir. Bu yüzden, tüm bilgileri, kendilerinin ve çevreleriyle olan bağlarının ötesine geçemez. Ama yine de bu varlıklarla temastan yararlar sağlanabilir. Özellikle ahlâkî konularda, -insanlık için- değerli katkılar yapabilirler. Bunun yanısıra, ruhlardan alınan bilgilerin, -âlemleri kapsayan bir bilim konusuna ilişkin ya da yüksek ruhsal araştırmalarda- günümüzün düşünce ve deneye dayalı bilimine katkı sağlayacağı düşünülse de, genellikle hatalardan arınmış olmadığını her an gözönünde tutmak gerekir. İşte bu olasılığın farkına varamayan karşıt düşünce yanlıları, spritüel çevreler tarafından kaydedilmiş tebligatın, bazen birbirini tutmayışını ya da birbirine zıt düşmesini, ruhlarla temasın imkânsızlığını ispatlama yönünde kullanmışlardır.

Parapsikoloji bilimi hangi olayları incelemektedir?

1- Telepati (Teliepathy)

2- Duru görü (Clairvoyance, Telestezi)

3- Önceden bilme (Precognition, Kehanet)

4- Zihnin madde üzerine etkisi (Telekinezi)

5- Psikometri (Psychometry)

6- Radyestezi (Dawsing)

7- Psikotograf (Psychophotograph)

8- Ön teşhis (Paradiagnostic

9- Para Medicine

10- Zihinle vücut kontrolü

11- Vücut dışı deney (Out of body experience) OOBE, Astral Projeksiyon