Ruh Nedir? Ruh, felsefe ve dinde insan varlığının özü olarak tanımlanmaktadır. Birçok kültürde insan varlığının cismi olmayan kısmı ruh ile özdeş tutulmakta ve tüm canlılar ruhlara dayandırılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ruh ve beden birbirlerini tamamlayan olgular olmaktadır. Genel olarak açıklamak gerekirse insan ruh ve bedenden oluşan bir canlıdır. Ölümde bedenin hareketsizleşmesi de ruhun bedenden ayrılması olarak açıklanmaktadır. Bu yüzden ruh bedene duyguları hissettiren maneviyattır. Ruhun tanımı dinden dine kültürden kültüre değişmekle birlikte her şeyin madde olduğunu savunan maddecilik ruhun varlığını reddetmektedir. Ancak bunun yanında pek çok felsefe ve dinde ruh yer almaktadır. Ruh ve beden birbirini tamamlayan insanın iki yarısı olarak kabul edilmektedir.

Ruh Nedir?

Ruh Nedir?

Ruhsuz bir beden ölü olarak kabul edilmekle birlikte bedensiz bir ruh da mümkün değildir.

Ruhlar nelerdir?

  • Bitkisel ruh: canlılar tarafından gerçekleştirilen canlılık işlevlerini kapsar. Büyüme, beslenme, üreme gibi özellikleri yapan bitkisel ruhtur. Büyüme hayat boyu devam eden bir olgu değildir. Özellikle insanlarda belirli yaşlara kadar devam etmektedir. Beslenme ölene kadar devam etmektedir.
  • Hayvani ruh: İstemli olan hareketlerin yapılmasını sağlayan bu ruhtur. Buna “can” da denmektedir.
  • İnsani ruh: insanda başka olan ruhlardan biri de insani ruhtur. Genellikle ruh deyince yalnız bu ruh anlaşılmaktadır. Özellikle düşünmek, gülmek, hissetmek, aklı kullanmak gibi eylemleri yapan ruhtur. Beyninize gelen algıları hissetmenizi sağlayan ruh olmadan beden sadece et parçasından ibarettir. Bundandır ki ruh bedeninizi terk ettiğinde bütün işlevlerinizi kaybedersiniz. Ancak bir görüşe göre ruhlar ölümsüz kabul edilmekte ve başka bir bedende can bulduğu söylenmekte ancak farklı bir görüşe göre ise ruhlar da bedenlerle birlikte ölmektedirler.

Felsefe ve dinde ruh kavramı

Ruh kavramı felsefede de Sokrat, Platon, Aristo ve İbni Sina gibi pek çok filozof tarafından tanımlanmış ve değişik yorumlar getirilmiştir. Sokrat ve Platon’un ruh ölümsüzdür görüşlerine karşı çıkan Aristo farklı bir açıdan ruhun ancak bir bedende yaşayabileceğinden ölümlü olamayacağını savunmuştur. Bunun gibi pek çok farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olan ruh kavramı aynı zamanda çok fazla dinde de yorumlanmıştır. Budizm, Hristiyanlık, İslam gibi dinlerde konu edinilen ruh farklı şekillerde tanımlanmıştır. Hristiyanlıkta ölen bedenden ayrılan ruha ceza veya ödül verildiğine inanılmaktadır. İnanışa göre gök katına erişebilen ruhlar cennette ödüllendirilirken, erişemeyen ruhlar cehennemde azap çekmektedirler. İslam’da ise çok fazla ruhtan bahsedilmemekle birlikte ruhun insan bedeni ile var olduğu ve bedenle birlikteliğinin dünya yaşamı süresince olduğu belirtilmektedir.